Diplomityö: Datakeskukset kiinteistösijoitustuotteena Suomessa

Suomessa on tehty jälleen uusia ansiokkaita diplomitöitä ja väitöskirjoja konesalialalla.

Lemminkäiseltä Pia-Sofia Lehtoniemi teki selvityksen kiinteistösijoittamisesta Suomessa. Työ esitellään NDBS 2017 -tapahtumassa 5.10.2017 FDCF:n lounge-alueella.

Tutkimuksen mukaan konesalit ovat kiinnostava sijoituskohde kiinteistösijoittajille Suomessa. Lue lisää miten sijoittaja näkee konesalit ja mitä asioita tulisi huomioida sijoittajien kanssa toimiessa ja kohteita valitessa.

Työn voit ladata itsellesi tästäTyö on julkinen.

 

Tarkemmat tiedot:

Datakeskukset kiinteistösijoitustuotteena Suomessa
Diplomityö
Rakennetun ympäristön laitos Insinööritieteiden korkeakoulu
Aalto-yliopisto
Helsingissä 30. tammikuu 2017
Tradenomi Pia-Sofia Lehtoniemi
Valvoja: Professori Kauko Viitanen
Ohjaaja: DI Rasmus Holmberg

 

Thesis by Pia-Sofia Lehtoniemi for Lemminkäinen: Data Centers as a Real Estate Investment in Finland

Author Pia-Sofia Lehtoniemi
Title of thesis: Data Centers as a Real Estate Investment in Finland
Degree programme Degree Programme in Real Estate Economics
Major Real Estate Management
Code M3003
Thesis supervisor Professor Kauko Viitanen
Thesis advisor M.Sc (Tech.) Rasmus Holmberg
Date 30.1.2017
Number of pages 64+3
Language Finnish

“The result of this research reveals a positive interest from Finnish real estate investors in investing in colocation data centers. These centers provide a stable and long-term cash flow to potential real estate investors. The profitability of data centers is influencedby various factors, includinglength of leases, operator’s financial solidity, residual value of the real estate and the division of responsibilities between landlord and tenant. ”

You may download the thesis here.

About us

Finnish Data Center Forum ry is a not-for-profit association dedicated to the data center professionals. FDCF provides the ecosystem for cloud & data center business in Finland.

Become a member

Join the network of data center professionals in Finland now!

Membership is free for new professional members for the year 2015 – Join immediately online!